Sharing is Caring: Lees onze gratis downloads!

Wij vinden het belangrijk nuttige, interessante en relevante informatie beschikbaar te stellen over onze dienstverlening en branche gerelateerde zaken.
Onderstaand vindt u een actueel overzicht van onderwerpen, met daarbij aan de rechterzijde per onderwerp een download button.
Klik gerust op de buttons, wij zenden u de betreffende informatie met plezier toe en wensen u daarbij veel leesplezier.

NB: Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens, u kunt dit nalezen in ons privacy beleid.

Flyer Telefoonservice Abonnementen

Focus op uw core business, de werkzaamheden en de afspraken bij uw klanten; doe waar u goed in
bent en laat ons er voor zorgen dat u geen belangrijke telefoontjes van (potentiële) klanten meer
hoeft te missen!
Ideaal voor MKB in drukke periodes, maar ook bijvoorbeeld tijdens uw vakantie kunt u uw zakelijke mobiele nummer aan ons doorschakelen!
Wij noteren voor u terugbelafspraken, bestellingen of storingsmeldingen en sturen deze per mail of
SMS aan u door. Indien gewenst plannen wij nieuwe afspraken direct in uw agenda! Tevens zorgen
wij voor een professionele sluittekst buiten openingstijden.

Er zijn verschillende abonnementsvormen mogelijk. Meer info? Download onze flyer over onze Telefoonservice hiernaast.

Flyer Inbound & Outbound Tarieven

Of het nu om tijdelijke ondersteuning gaat bijvoorbeeld voor het verwerken van respons naar aanleiding van een mailing/actie, of een volledige overname van uw klantenservicediensten of de telefoon op uw receptiepost. V4 Contact maakt gebruikt van professionele systemen en medewerkers en kan u op korte termijn ondersteuning door het geheel of gedeeltelijk overnemen én afhandelen van uw inkomend telefoonverkeer, maar denk ook aan de afhandeling van e-mails, chat en social media. Desgewenst registreren wij bestellingen, storingen, leggen wij afspraken voor u vast of handelen wij klachten voor u af.

Onze outbound dienstverlening is ook divers; zo worden wij o.a. ingezet voor het afnemen van enquêtes/onderzoeken en servicecalls, maar ligt onze kracht vooral op het gebied van sales. Voor diverse bedrijven bellen wij potentiële (zakelijke) klanten en weten wij hen te interesseren voor de dienstverlening van onze opdrachtgevers. Op deze manier genereren wij kwalitatieve afspraken en leggen wij deze afspraken indien gewenst direct vast in de agenda van de directeuren, accountmanagers etc. Meer weten over de mogelijkheden en tarieven? Download hiernaast onze flyer!

Flyer KlantcontactScan

Binnen 1 week weten wat er speelt en/of inzicht in de kansen en mogelijkheden van een team, proces of gehele klantcontact afdeling? Afhankelijk van uw specifieke vraagstuk voert één (of meerdere) van onze consultants bij u een kort intensief onderzoek (onze zogenaamde KlantcontactScan) uit van slechts één of enkele dagen, desgewenst in combinatie met een in-house procesverbeterworkshop of teamsessie. Binnen een week ontvangt u ons complete adviesrapport. U heeft dus direct inzicht en handvatten voor uw actuele vraagstukken; procesverbeteringen en verbeterpotentieel (quick wins) zijn voor u in kaart én u ontvangt concrete actiepunten, adviezen en tips voor lange(re) termijn verbetermogelijkheden en nog niet (volledig) benutte kansen.

Er zijn 3 verschillende Scans mogelijk. Meer info? Download onze flyer over de KlantcontactScan hiernaast.

Flyer Klantgerichte Telefoontraining

Klantgericht communiceren; wat is dat? Er is géén eenduidige definitie, maar degene die wij hanteren heeft betrekking op uw organisatie, de dienstverlening (servicemodel) en de wijze of het niveau waarop u uw klanten te woord wilt staan en via welke kanalen u dat wilt doen: denk aan bijv. in- en/of outbound telefonie, chat, mail, app etc. Overweegt u uw medewerkers te laten trainen op het gebied van klantgerichte gespreks- of schrijfvaardigheden? Wij leveren altijd maatwerk afgestemd op uw organisatie, mensen én wensen.

Meer weten over de mogelijkheden? Download dan hiernaast de flyer met alle details over deze training.

Flyer Overige Dienstverlening

V4 is een ervaren, gedreven en betrouwbare fullservice dienstverlener in Customer Contact en aangesloten bij de Klantenservicefederatie; de brancheverenging voor Klantcontact.
Onze passie en kernwaarden bestaan uit de 4 V’s van Verbinding, Verandering en Voortdurend Verbeteren.
Wij geloven dat klanttevredenheid en -loyaliteit een gevolg is van medewerkertevredenheid en ondersteunen klantgerichte organisaties bij het realiseren van de 4 belangrijkste voorwaarden voor succes:
  1. Verbinden en Vertrouwen 
  2. Verantwoord Vooruit
  3. Voortdurend Verbeteren
  4. Bewust (uit)Besteden 

Meer weten over onze verschillende diensten? Download dan onze flyer.